Fråga: Vad kallas de olika delarna på skrivmaskinen?

Typewriter vocabulary, as used in the Swedish instruction for a Remington Noiseless of 1944.

Nomenklaturen avser en Remington Noiseless av 1944 års modell. Individuella avvikelser kan förekomma.

Svart Remington och en massa siffror

1: Mellanslagstangent - 2: Omskiftare (skifttangent) - 3: Skiftlås - 4: Backslagstangent - 5: Färgbandsvev - 6: Spak för radskiftning och vagnåterföring (radmatning) - 7: Färgbandspole - 8: Valsknapp - 9: Spak för radavståndsfrigöring - 10: Radavståndsinställare - 11: Frigöringsspak för vagn - 12: Arm för frigöring av valsen, utan inverkan på radskiftningen - 13: Pappersfrigöringsarm - 14: Klammer för borttagning av valsen - 15: Pappersstyrare - 16: Pappersbord - 17: Korthållare - 18: Linjeskala - 19: Färgbandsklyka - 20: Typstyrare - 21: Pappershållarestång med skala - 22: Pappersfingrar - 23: Visare för färgbandets ställning - 24: Marginalutlösningstangent - 25: Tryckregulator - 26: Tabulatorinställare - 27: Tabulatortangent - 28: Tabulatorborttagare.

1: Space bar - 2: Shift (caps) key - 3: Shift lock (caps lock) key - 4: Back space key - 5: Ribbon reverse button - 6: Carriage return lever - 7: Ribbon spool - 8: Platen knob - 9: Line-feed release lever - 10: Line-feed setting lever - 11: Carriage release lever - 12: Lever for release of platen without impact on line-feeding - 13: Paper release lever - 14: Cramps for removing the platen - 15: Paper guide - 16: Paper table - 17: Card holder - 18: Scale - 19: Ribbon vibrator - 20: Type guide - 21: Paper bail with scale - 22: Paper fingers - 23: Ribbon indicator - 24: Margin release key - 25: Pressure regulator - 26: Tab setter - 27: Tab key - 28: Tab remover.

Tillbaka till frågorna / Back to the questions

TILL HUVUDMENYN / TO THE MAIN MENU