Mignon modell 2

MIGNON

The Mignon index typewriter was introduced in 1904 by AEG in Berlin and soon became one of the most successful witing machines of its kind. Instead of keyboard and typebars, it has an interchangeable type-sleeve and a corresponding index. Four consecutive models were offered by AEG and its successor USG between 1904 and 1933 - in which year the machine changed name to Olympia Plurotyp.

Model 2, illustrated above, was introduced in 1905. Early specimens have a maroon-colored body and a gold-lettered papier-mâché cover, but soon black became the standard color for all Mignons.

Model 3 (not illustrated), introduced in 1913, was quite a sturdy construction with a most modern look for its day. almost identical is Model 4, which appeared in 1924 with the added refinement of a back-space key. And unlike the 'T'-model Ford, it could be obtained in a variety of colors, including white.

Tyska Mignon saknar såväl tangentbord som typarmar. I stället har maskinen ett så kallat typhuvud, och önskad bokstav ställs in med en visare på en skala. Mignon var den populäraste visarmaskinen och tillverkades av AEG (Allgemeine Elektrizitäts Gesellschaft), senare USG (Universal Schreibmaschinen Gesellschaft) i Berlin mellan 1904 och 1933 - det år maskinen bytte namn till Olympia Plurotyp.

Redan året efter introduktionen var det dags för modell 2, som tillverkades mellan 1905 och 1913. Maskinen på bilden är ett av de senare exemplaren med plåtkåpa över mekanismen. Tidiga exemplar har kåpa av papier maché.

Tidiga exemplar av modell 2 är röda, medan svart är standardfärgen för senare modeller.

Mignon modell 4

Modell 3 (ej på bild) började tillverkas 1913 och har ett betydligt modernare utseende. Konstruktionen är också betydligt robustare, med med visaren upphängd i en kullagrad galge, och med en rejäl plåtkåpa över mekaniken. Tidigare modeller hade en enkel fjäderupphängning.

Modell 4 (bilden) kom på marknaden år 1924 och kan lättast identifieras genom att den är försedd med backstegstangent (den lilla tangenten till höger om kåpan). Det är denna modell som är vanligast förekommande i antikhandeln i dag.

Röd Mignon, som brukar vara en modell 2, har fått närmast kultstatus i samlarkretsar. Vad inte så många känner till är att de senare modellerna fanns i ett flertal färger, bland annat i vitt.

Mignon, typhuvud

Mignon har utbytbart typhuvud liksom senare tiders elskrivmaskiner.

Mignon, index

Man väljer tecken med vänster hand medan höger hand sköter anslaget.

Datering av Mignon:

Modell 1 (serienummer under 200): 1904-1905.
Index fastsatt med skruvar. Färgkudde.

Modell 2 (serienummer 200-40000 eller högre): 1905-1913.
Index fastsatt med skruvar, respektive utbytbart på senare exemplar. Färgband.
Kåpa av papier-maché med gulddekor, respektive av metall utan dekor på senare exemplar.
Visare upphängd i fjädermekanism. "Mignon AEG USG" i skrivstil med guldbokstäver.

Modell 3 (serienummer tom 185000): 1913-1924.
Kåpa av metall utan dekor.
Visare upphängd i kullagrad galge, samt "MIGNON AEG" i vita blockbokstäver.
Vagnretur.

Modell 4 (serienummer tom 363000): 1924-1932.
Kåpa av metall utan dekor.
Visare upphängd i kullagrad galge. "MIGNON AEG" i vita blockbokstäver.
Backstegstangent.

 

Tillbaka till Olika märken / Back to collection page

TILL HUVUDMENYN / TO THE MAIN MENU