Fråga: Var får jag tag på en räknemaskinsrulle?

Where do I get a paper roll for my adding machine? --- The most-used types of paper rolls are luckily still to be found in office equipment stores, at least here in Sweden. Standard widths are 57 and 62 millimeters, whereas older machines use widths of 60 and 65 millimeters (which are no longer available). On the other hand, it's tolerable to use a slightly wider or narrower roll of paper, if the original cannot be obtained. Take a measure of the original paper before buying and, please, take careful note of how the paper is threaded BEFORE removing the original roll!

Svar: I närmaste bok- eller pappershandel. Standardbredderna är 57 respektive 62 millimeter. Äldre maskiner, såsom Addo-X, använder dock rullar med bredderna 60 respektive 65 millimeter. Udda storlekar som 70 och 88 millimeter förekommer även. Till skillnad från färgband (som måste hålla den exakta bredden för att maskinen skall fungera) går det ofta att använda en något bredare eller smalare pappersrulle, om man inte kan få tag på originalet. Välj i så fall det bredare alternativet. Det kan vara en bra idé att ta mått på den rulle som eventuellt redan sitter i maskinen och - precis som är fallet med färgband - göra en skiss av hur papperet löper genom maskinen INNAN man byter rulle.

Tillbaka till frågorna / Back to the questions

TILL HUVUDMENYN / TO THE MAIN MENU