Fråga: Var får jag tag på färgband i rätt storlek?

Where do I get the correct ribbon? --- The most-used types of ribbon are luckily still to be found in office equipment stores, at least here in Sweden. Standard width is 13 millimeters, or a half inch, and the standard spool is used on most brands from the 1930s and forward, such as the Facit. But several odd sizes, such as the older-type Halda spool, are still available.

It is always advisable to keep the old spools when buying a new ribbon - especially for machines using unique spools like the Bar-Lock and Smith Premier. On the other side, they use the standard-width ribbon, which can easily be re-spooled. And, please, take careful note of how the ribbon is threaded BEFORE removing the original spools!

Svar: I närmaste bok- eller pappershandel. Tyvärr finns det inget enhetligt nummersystem för de olika spolarna, så det bästa är att ha med sig de gamla spolarna till butiken och jämföra.

Standardspolen passar till de flesta maskiner från 1930-talet och framåt, dit räknas alltså samtliga Facitmodeller. Övriga modeller, exempelvis till äldre Haldamaskiner, lagerförs i begränsad omfattning.

Roliga färgband
Från vänster till höger: Standardspolen, Haldaspolen samt spole till räknemaskin.

Bandbredden är 13 millimeter utom till vissa udda märken, exempelvis Erika och Mercedes som har en bandbredd på 16, samt äldre Remington och Smith Premier som har en bandbredd på 35 millimeter.

16 mm färgband (artikelnr 587 675) finns bland annat hos TG Skrivab, Box 1504, 351 15 Växjö, besöksadress Ljungadalsgatan 19, tel 0470-77 68 10, e-post kundtjanst@tgskrivab.com .

Äldre maskiner kräver i regel en omspolning, exempelvis Bar-Lock och Smith Premier som har unika spolar och inte fungerar utan dessa. Det kan också vara en bra idé att göra en skiss av hur bandet löper genom maskinen INNAN man byter band.

... alltså INNAN jag bytte band.
Haldans färgband var däremot i ganska bra skick ...

Tillbaka till frågorna / Back to the questions

TILL HUVUDMENYN / TO THE MAIN MENU