Fråga: Skrivmaskinen fungerar inte. Varför?

Typewriter doesn't work. Why? --- The main cause of trouble is the ribbon transport. Before calling the typewriter repairman, please ensure firstly that you're using the correct (if not the machine's original) spools, secondly that the ribbon follows the correct path (and this can by tricky to find out if spools are missing) and, finally, that the ribbon is properly threaded in the ribbon vibrator. Of course, if it's broken, you have had it - this is the most vulnerable part of any typewriter.

Another common cause of trouble is that the carriage pull cord has become unhooked or broken. But it's fairly easy to make a new one out of nylon fishing line or, strictly following the original, a string of cat-gut. Take care, however, not to injure yourself while winding the spring. It's usually held in place by a ratchet which, however, can easily fly off. If spring is broken, a new one can easily be obtained by a watchmaker.

Det finns två grundläggande orsaker till att en mekanisk apparat slutar fungera: slitage och åverkan.

Och i fallet skrivmaskinen finns det två grundläggande felkällor:

Ett mycket vanligt fel är störningar i färgbandstransporten. Innan du ringer till skrivmaskinsreparatören, gör följande koll:
1) Att färgbandsspolarna verkligen tillhör maskinen, eller att du har köpt rätt spole till maskinen.
2) Att bandet löper rätt genom maskinen - och det kan vara svårt att lista ut om färgbandet saknades från början.
3) Att bandet ligger rätt i färgbandsklykan - som för övrigt är den känsligaste delen på maskinen och lätt går sönder.
Läs mer om färgband under rubriken "Var får jag tag på rätt färgband?"

Närbild av färgband
Kommer du ihåg hur bandet löper genom maskinen?

Ett annat vanligt fel är att draglinan eller dragbandet till valsen har gått av eller kommit ur läge. Det är emellertid ganska enkelt att fixa - betydligt enklare än en trasig färgbandsklyka, i alla fall! Originalet brukar vara ett textilband med krokar i båda ändar, men nästan lika vanligt förekommande är en sensträng, typ fiolsträng. I båda fallen skulle jag vilja föreslå att du använder en enkel eller dubbel nylonlina - sådan som sportfiskare använder. Ena änden hakas i valsen, andra i fjäderhuset, som brukar hållas på plats av en spärrhake - se till att den kommer i rätt läge INNAN du börjar dra upp fjädern!
Möjligheten finns naturligtvis också att fjädern har gått av. Tala med din urmakare, så hjälper han dig att hitta en ny!

Den tredje orsaken till funktionsstörningar är damm och smuts. Se frågan "Hur rengör jag..." !

Tillbaka till frågorna / Back to the questions

TILL HUVUDMENYN / TO THE MAIN MENU