Hammond modell 12

HAMMOND

James B Hammond's invention, the Hammond typewriter, was the first writing machine to use an interchangeable type shuttle. Introduced in 1884, the construction proved itself so successful that it was to remain on the scene for nearly a hundred years to follow - the last Hammond being the 1970s Varityper.

An interesting variety of the Hammond typewriter was introduced in 1913 - the Hammond Multiplex, which was designed to carry two typeshuttles for Roman and Italic - or even Latin and Hebrew! There also was a portable version of the Multiplex with folding keyboard, introduced in 1923.

James B Hammonds skrivmaskin kom på marknaden 1884 och var den första maskinen med utbytbart typsegment. I själva verket var konstruktionen så lyckad att Hammond och dess efterföljare Varityper skulle hålla sig kvar på marknaden ända in på 1970-talet!

En intressant variant av Hammond, lanserad 1913, hette Multiplex, i vilken man lätt kunde byta mellan två olika typsnitt eller alfabet - rak och kursiv, eller rent av latin och hebreiska! Det lär ha funnits 300 olika typsnitt att välja mellan - en siffra som väl endast överträffas av nutida datorteknik! Multiplex fanns även i en bärbar version med hopfällbart tangentbord.

Min egen Hammond har modellbeteckningen 12 och kommer närmast från Finland.

Tillbaka till Olika märken / Back to collection page

TILL HUVUDMENYN / TO THE MAIN MENU