Maskiner med tangentbord, utan typarmar

Single-element keyboard machines --- Use a single element like the index machine, but selecting and printing is carried out in one operation via the keyboard. Typical of their kind are the Crandall, which uses a sleeve, the Hammond, which uses a shuttle, and the Blickensderfer, which uses a wheel.

Type-elements are easily interchangeable, and the Hammond concept of 1884 was proven so successful that it survived well into the late 1970s, when the market finally was taken over by the IBM Selectric, introduced in 1960.

Crandall 1

Kombinationen tangentbord och typhuvud är däremot lite ovanligare, men den förekom på amerikanska Crandall från 1884.

Crandall 3

Här är en lite modernare version av Crandall.

Hammond 1

Större spridning fick Hammond (1884), som kunde levereras med ett stort antal utbytbara typsegment.
I själva verket var konceptet så lyckat, att avarter av Hammondmaskinen skulle komma att tillverkas ända in på 1970-talet!

Hammond Varityper

Här är en av de senare modellerna - Hammond Varityper från 1930-talet

Blickensderfer

Typhjul slutligen förekom på Blickensderfer (1893), som också gjorde sig känd för att ha lanserat den första elektriska skrivmaskinen - Blick Electric från 1902.

IBM Selectric

Den moderna elskrivmaskinen med utbytbar typkula lanserades 1960 av IBM.

Tillbaka till Olika typer / Back to Various types of machine

TILL HUVUDMENYN / TO THE MAIN MENU