Felix M

FELIX

In 1874, Willgodt Theophil Odhner from Karlstad, Sweden, designed his first arithmometer, or hand-cranked calculating machine. After Odhner's original patent had expired, various manufacturers started production of calculators following Odhner's successful design.

One of them was the Felix, which most easily may be described as a pirate copy of the Odhner. To most Russians, Felix Dzerzhinsky is the infamous founder of the KGB, but in fact he started his career setting up a calculator factory in Moscow in 1924. The machine illustrated, however, was probably built in the Felix factory at Kursk in the 1970s.

The Felix came in several strange colors such as khaki, metallic blue and even turquoise. But alas, the machine was made of poor materials such as zinc alloy - making a workable Felix something of a rarity.

1874 byggde värmlänningen Willgodt Theophil Odhner sin första Arithmometer, även känd som räknesnurran. Maskinen blev en succé, och skulle få många efterföljare när Odhners ursprungliga patent hade gått ut.

En av dem var Felix, vilken närmast kan beskrivas som en piratkopia av Odhner. Mest känd är Feliks Dzjerzjinskij för att ha grundat det fruktade KGB, men faktum är att han började sin bana som räknemaskinstillverkare i Moskva år 1924. Maskinen på bilden torde dock vara tillverkad på Felixfabriken i Kursk någon gång på 1970-talet.

Felix fanns i flera egendomliga färger, bland annat beige, blåmetallic och turkos. Kvaliteten är dock inte den bästa - den ingående zinklegeringen kan betecknas som ett "kristidsmaterial" - vilket gör en fungerande Felixsnurra till något av en sällsynthet.

Räkna på räknesnurra / Calculating on the Odhner

Tillbaka till Olika märken / Back to collection page

TILL HUVUDMENYN / TO THE MAIN MENU