Arithmometer

ODHNER

1874 byggde värmlänningen Willgodt Theophil Odhner sin första Arithmometer, även känd som räknesnurran. Bilden föreställer en av de allra tidigast tillverkade exemplaren av 1890 års modell - tillverkningsnumret är 57.

In 1874, Willgodt Theophil Odhner from Karlstad, Sweden, designed his first arithmometer, or hand-cranked calculating machine. The machine illustrated above is one of the very earliest that were produced following the improved design of 1890 - serial number is 57.

Original-Odhner

Fabriken låg i Sankt Petersburg, vilket vid denna tid var något av ett Klondyke för svenska företagare. Räknesnurran blev en succé, och skulle få många efterföljare när Odhners ursprungliga patent hade gått ut år 1907. Bilden föreställer en "Original-Odhner" (med namnet i kyrilliska bokstäver) tillverkad omkring 1914; det år då Sankt Petersburg bytte namn till Petrograd..

The Odhner factory was situated in Saint Petersburg, Russia. After Odhner's original patent had expired in 1907, various manufacturers started production of calculators following Odhner's successful design. Illustrated above is an "Original-Odhner" with Cyrillic lettering made around 1914, the year Saint Petersburg changed its name to Petrograd..

Odhner additionsmaskin

Efter att ha fått lämna fabriken åt sitt öde i samband med ryska revolutionen år 1917, startade Odhners på nytt i Göteborg.1928 började man tillverka additionsmaskiner av samma modell som Sundstrand - till en början dock med tvåradigt tangentbord.

1942 uppgick Odhner i Åtvidabergskoncernen - och additionsmaskinen bytte namn till Facit, respektive Facta och Plus. Trogna Odhnerkunder hade emellertid fortfarande möjligheten att få en maskin med det gamla namnet. Dessutom tillverkade Odhner additionsmaskiner under namnet Summa.

Unfortunately the factory had to be abandoned during the Russian revolution of 1917, but shortly thereafter the Odhners set up a new factory in Gothenburg, Sweden, adding Sundstrand-type machines to their line in 1928.

In 1942 Odhner became part of the Åtvidaberg concern, manufacturing adding machines under various badge names such as Facit, Facta, Plus and Summa.

Svart Odhner

Detta är Odhnersnurran som de flesta känner den - den svarta blankpolerade maskinen där mässingen börjar titta fram. 1945 tillverkades fjorton olika modeller av Odhnersnurran. Mest populära blev basmodellerna 7 (utan finesser) och 27 (med återföringsmekanism). På bilden syns modell 27.

Modellerna med tioöverföring (9, 29 m.fl.) känns igen på sin något längre kåpa. Dessutom fanns varianter med kontrollregister (22, 37, 39) stor kapacitet (11, 21, 25) och snabbnollställning (23, 30). Bland de mer udda varianterna märks "Lusid" för engelsk mynträkning (10) och tandemsnurran med två seriekopplade räkneverk (35).

In 1945, the Odhner was built in no less than fourteen different models - the most popular of which became n:os 7 (the basic model with no extras) and 27 (with back transfer mechanism).

Blå Odhner

Fram till 1948 var alla Odhnersnurror svarta, men nyssnämnda år fick maskinen en varsam design med frostlackerad kåpa i blått, från 1952 grått. Modellbeteckningarna börjar på 100; basmodellerna heter nu 107 respektive 127. Några äldre modeller, som t.ex. modell 24, 37 och 39, fortsätter dock att tillverkas in på 1950-talet.

För att lättare kunna tillhandahålla reservdelar (dittills hade praktiskt taget varje modell haft unika delar) infördes gemensam kåpa för "sjuor" och "nior". Detta krävde en omkonstruerad tioöverföring som visade sig svårare att justera - och tyvärr inte höll samma höga kvalitet som på tidigare maskiner.

Starting in 1948, the Odhner was offered in an attractive dark blue (1952: grey) crinkle-paint finish. The model numbers start with 100, and the basic models were called 107 and 127. Some older models (as n:os 24, 37 and 39) however remained in production into the 1950s.

Bernadottesnurran

1955 fick Odhnersnurran - som i princip hade sett likadan ut sedan starten - en fullständigt ny design av den välkända duon Sigvard Bernadotte och Acton Bjørn. Enligt min mening är detta både den vackraste och mest funktionella räknemaskin som någonsin tillverkats - och skulle fortsätta att tillverkas ända in på 1970-talet (vi tror ända till 1974).

Modellbeteckningarna börjar på 200 och färgerna är, ordnade efter ålder, mörkgrått, mellangrått och ljusgrått. 1950-talets maskiner är frostlackerade och de nyaste (efter 1967) har Facits fyrsiffriga modellnummer. Bernadottesnurran såldes även under namnet Multo.

Sett ur designsynpunkt (och ur reservdelssynpunkt) är Bernadottesnurran ett genidrag. Konstruktionen bygger på "bygglådeprincipen" med ytterst få unika delar. Nackdelen är att kåpans olika delar monteras i "omvänd" ordning, varför maskinen blir extremt svårjusterad. En annan stor nackdel är att många detaljer är nitade (i stället för skruvade som på tidiga maskiner).

In 1955 a totally new Odhner arrived, designed by Sigvard Bernadotte (a member of the Swedish Royal family) and Acton Bjørn. In our humble opinion, this must be the most beautiful and most functional mechanical calculator ever produced well into the 1970s (we believe 1974).

The model numbers start with 200 and the colors are light, medium and dark grey - the fifties' examples being distinguished by their crinkle-paint finish. The Bernadotte Odhner also was solde under the Multo badge name.

Odhnersnurrans stamtavla / Family tree of the Odhner pinwheel calculator

Räkna på räknesnurra / Calculating on the Odhner

Odhnerannonser från 1890 resp. 1950 / Odhner ads from 1890 and 1950

Besök webbplatsen / Visit the web site Odhner Calculators

Tillbaka till Olika märken / Back to collection page

TILL HUVUDMENYN / TO THE MAIN MENU