Fråga: Hur gammal är min skrivmaskin?

How old is my typewriter? --- The first commercially successful typewriter dates from 1874 - the Sholes, also known as Remington Model 1. But the collectors' scene of today consists mainly of typewriters manufactured after the Great War - with the possible exception of an occasional Mignon or Smith Premier.

Almost certainly, your machine is one of those, or similar to those listed on the collection page. Technical improvements and changes in outward appearance are most important keys to its age, as illustrated in the following pictures.

Svar: Den första kommersiellt gångbara skrivmaskinen kom på marknaden 1874: Sholesmaskinen, även känd som Remington nr 1. De flesta skrivmaskiner man ser i antikaffärer och samlarmässor i dag är dock tillverkade efter första världskriget - kanske med undantag av en och annan Mignon eller Smith Premier.

En möjlighet till datering är att titta på maskinens formgivning. Här har jag valt ut sex maskiner som jag anser vara typiska för respektive tidsepok.

Sholes
Bar-Lock
Underwood
Hermes Media
Facit T 1
IBM Selectric
1874-1899
1900-1914
1914-1929
1930-1945
1946-1960
1960-
           
Sholes maskin
skriver bara
stora bokstäver.
Anslag underifrån,
vilket skymmer
skriften.
Olika typer av anslag.
Dubbelt tangentbord
i stället för skift.
Detaljer i trä.
Underwood
sätter standarden:
Fyra tangentrader,
enkel omskiftning
och frontanslag.
Första försöken
till formgivning.
Krymplackerad finish.
Mörkgrått, olivgrönt
eller antracit.
Detaljer i bakelit.
Strömlinjeform.
Släta ytor
och rundade hörn.
Ljusgrått, ljusbrunt
och pastell.
Detaljer i plast.
Kantig design.
Frostlackerade ytor
eller kåpa helt i plast.
Grälla "modefärger".
           
The Sholes has
capitals only,
understrike
mechanism
hides writing
from sight.

Various kinds of
type-bar mechanism.
Double keyboard.
Wooden parts.

Underwood
sets standard with
four-bank keyboard,
single shift and
front-strike mechanism.
First attempts
to a design.
Wrinkle-paint finish.
Dark grey,
olive green
or anthracite.
Bakelite parts.
Streamline design.
Smooth finish
and rounded edges.
Pale grey,
light brown
and pastel.
Plastic parts.
Angular design.
Frost-painted finish
or all-plastic body.
Garish "fashion colors".

 

Tillbaka till frågorna / Back to the questions

TILL HUVUDMENYN / TO THE MAIN MENU