Odhnersnurrans stamtavla
Family tree of the Odhner pinwheel calculator

ÖPPNA NYTT FÖNSTER / OPEN BROWSER WINDOW

Förkortningar: CR = Kontrollregister, BT = Återföring, TAB = tabulator (standard fr.o.m. modell 6), TT = Tioöverföring i kvotregistret, FC = Snabbnollställning, OHC = Enhandsnollställning, PM = Plus-minus-koppling.

Abbreviations: CR = Control register, BT = Back transfer mechanism, TAB = tabulator (standard equipment from model 6 onward), TT = Tens transmission in quotient register, FC = Fast clearing, OHC = One hand clearing, PM = Plus-minus gear change mechanism.

Arithmometer
Bild: Smithsonian Institution / Kevin Odhner

Arithmometer

1874-1890

Den ursprungliga modellen med 10 siffrors kapacitet.

The original model with 10-digit capacity.

Arithmometer

Arithmometer

(1890-c.1900)

Kort vev. 11 siffrors kapacitet.

Short crank. 11-digit capacity.

Arithmometer

(1890-c.1900)

Kort vev. 13 siffrors kapacitet.

Short crank. 11-digit capacity.

Arithmometer

(1890-c.1900)

Kort vev. 16 siffrors kapacitet.

Short crank. 16-digit capacity.

Original-Odhner
Foto: Timo Leipälä

Odhner´s Arithmometer
(c.1900-1907)

Original-Odhner
(1907-17)

Typ A

Lång vev. 13 siffrors kapacitet.

Long crank. 13-digit capacity.

Odhner´s Arithmometer
(c.1900-1907)

Original-Odhner
(1907-17)

Typ B

Lång vev. 15 siffrors kapacitet.

Long crank. 15-digit capacity.

Odhner´s Arithmometer
(c.1900-1907)

Original-Odhner
(1907-17)

Typ C

Lång vev. 18 siffrors kapacitet.

Long crank. 18-digit capacity.

Modell A

Utan klocka.

Without tell-tale bell.

Modell B

Utan klocka.

Without tell-tale bell.

Modell C

Utan klocka.

Without tell-tale bell.

Modell Ag

Som modell A, med klocka.

Like Model A, with tell-tale bell.

Modell Bg

Som modell B, med klocka.

Like Model B, with tell-tale bell.

Modell Cg

Som modell C, med klocka.

Like Model C, with tell-tale bell.

Modell G, HK, VK, VKD ...
(c.1900-1917)

Olika utföranden, bl.a. med FC (1908) och TAB.
Någon gång mellan 1900 och 1907 ändrades den ryska stavningen av ARITHMOMETRR(Arithmometr) till ARIFMOMETR(Arifmometr).
Namnet ORIGINALL-ODNERR(Original-Odner med "hård" slutkonsonant) började användas 1907, namnet "Petrograd" för S:t Petersburg omkring 1914.
Det är först på de sovjetiska modellerna (som ej behandlas här) man använder nystavningen ORIGINAL-ODNER .

Different specifications, e.g. with FC (1908) and TAB.
Some time between 1900 and 1907, the Cyrillic lettering ARITHMOMETRR(Arithmometr) was changed into ARIFMOMETR(Arifmometr).
The ORIGINALL-ODNERR(Original-Odner with "harsh" final consonant) name is used from 1907, the "Petrograd" name for Saint Petersburg about 1914.
On the Soviet models (not discussed here) the new ortography was used: ORIGINAL-ODNER.

Arithmos
Foto: Kevin Odhner

Från och med 1918 tillverkades Odhnersnurran i Göteborg, till en början under namnet "Arithmos".

From 1918 on, the Odhner was built in Sweden, early models bearing the "Arithmos" name.

Odhner
Arithmos
Typ 1

(1918)

13 siffrors
kapacitet.

13-digit
capacity.

Odhner
Arithmos
Typ 2

(1918)

13 siffrors
kapacitet.

13-digit
capacity.

Odhner
Arithmos
Typ 3

(1918)

13 siffrors
kapacitet.

13-digit
capacity.

FC, TAB

Odhner
Arithmos
Typ 4

(1919)

13 siffrors
kapacitet.

13-digit
capacity.

FC, TAB

Odhner
Arithmos
Typ 5

(1919?)

13 siffrors
kapacitet.

13-digit
capacity.

TAB

Odhner
Arithmos
Typ 9

(1919?)

NIO siffrors
kapacitet.

NINE-digit
capacity.

Modell 27

Från och med modell 6 är samtliga maskiner utrustade med TAB.
Om man studerar modelltabellen noga ser man att principen för modellernas numrering varierar mellan löpnummer, årtal för introduktionen och sifferkapacitet. Slutligen verkar en standard ha etablerats där siffrorna 2, 3, 7 och 9 står för olika kombinationer av CR, BT och TT.

Starting with Model 6, all machines are equipped with TAB.
If you read the model table carefully you will notice that the principle of numbering varies between order of appearance, year of introduction, and digit capacity. Eventually a sort of standard seems to have been etablished in which the digits 2, 3, 7 and 9 denote various combinations of CR, BT and TT.

Typ 7

13 siffrors
kapacitet.

13-digit
capacity.

Typ 9

13 siffrors
kapacitet.

13-digit
capacity.

TT

Typ 22

13 siffrors
kapacitet.

13-digit
capacity.

CR

Typ 23

13 siffrors
kapacitet.

13-digit
capacity.

CR, TT

Typ 27

13 siffrors
kapacitet.

13-digit
capacity.

BT

Typ 29

13 siffrors
kapacitet.

13-digit
capacity.

BT, TT

Typ 37

13 siffrors
kapacitet.

13-digit
capacity.

CR, BT

Typ 39

13 siffrors
kapacitet.

13-digit
capacity.

CR, BT, TT

Typ 25

20 siffrors
kapacitet.

20-digit
capacity.

.....

Special

Annan
kapacitet.

Other
capacity.

.....

Mod 6 ?
(?)

utan FC

without FC

 

 

 

           

Mod 11
(?)

TT, PM

Mod 9
(1923)

NIO siffrors
kapacitet.

NINE-digit
capacity.

Mod 6
(1923)

FC

Mod 8
(1923)

PM

Mod 12
(1925)

FC

Mod 16
(?)

PM

       

Mod 13
(1924)

TT

Mod 19
(1923)

19 siffrors
kapacitet.

19-digit
capacity.

Mod 7
(1923)

 

 

Mod 14
(1925)

 

         

Mod 20
(1925)

CR, TT

Mod 18
(1925)

19 siffrors
kapacitet.

19-digit
capacity.

CR

 

 

 

 

   

 

   

Mod 24
(?)

BT, TT

Mod 10
Mod A-H

(1924)

Diverse modeller
anpassade efter
det brittiska
myntsystemet.

Various British
currency models.

Mod 7
(1929)

 

Mod 9
(1929)

 

 

 

 

Mod 29
(1929)

 

 

 

Mod 26
(?)

CR, BT, TT (?)

 

Mod 30
(1930)

FC

Mod 31
(1931)

OHC

           

Mod 32
(1932)

FC

 
               

Mod 33
(1933)

TT, OHC

 
   

Mod 22
(1936)

 

Mod 23
(1936)

OHC

       

Mod 21
(1936)

 

Mod 35
(1931)

Tandemsnurra.

Tandem model.

CR, OHC

       

Mod 27
(1938)

 

Mod 29
(1938)

 

Mod 37
(1939)

 

Mod 39
(1939)

 

Mod 25
(1938)

CR, BT, TT

Mod 35
(1939)

Tandemsnurra.

Tandem model.

Modell 127

Typ 7

13 siffrors
kapacitet.

13-digit
capacity
.

 

 

 

Typ 27

13 siffrors
kapacitet.

13-digit
capacity.

BT

Typ 29

13 siffrors
kapacitet.

13-digit
capacity.

BT, TT

Typ 37

13 siffrors
kapacitet.

13-digit
capacity.

CR, BT

Typ 39

13 siffrors
kapacitet.

13-digit
capacity.

CR, BT, TT

Typ 25

20 siffrors
kapacitet.

20-digit
capacity.

.....

Special

Annan
kapacitet.

Other
capacity.

.....

Mod 107
(1948)

 

     

Mod 127
(1948)

 

Mod 129
(1949)

 

Mod 137
(1951)

 

Mod 139
(1951)

 

Mod 125
(1952)

CR, BT, TT

Mod 135
(1953)

Tandemsnurra.

Tandem model.

Modell 229

Typ 7

13 siffrors
kapacitet.

13-digit
capacity.

 

 

 

Typ 27

13 siffrors
kapacitet.

13-digit
capacity.

BT

Typ 29

13 siffrors
kapacitet.

13-digit
capacity.

BT, TT

Typ 37

13 siffrors
kapacitet.

13-digit
capacity.

CR, BT

Typ 39

13 siffrors
kapacitet.

13-digit
capacity.

CR, BT, TT

 

Special

Annan
kapacitet.

Other
capacity.

.....

Mod 207
(1955)

 

     

Mod 227
(1955)

 

Mod 229
(1955)

 

Mod 237
(1955)

 

Mod 239
(1955)

 

 

Mod 229 BL
(1955?)

Modell för blinda.

Braille model.

         

Mod 1048
(1967)

 

 

Mod 1049
(1967)

 

   

Tillbaka till Odhner / Back to Odhner

TILL HUVUDMENYN / TO THE MAIN MENU