OLIKA TYPER

VARIOUS TYPES OF MACHINE

 

Skrivmaskiner med tangentbord och typarmar / Keyboard and type-bar typewriters

Index- eller visaremaskiner / Index typewriters

Skrivmaskiner med tangentbord, utan typarmar / Single-element keyboard typewriters

Olika typer av räknemaskiner / Various types of calculator NEW!

 

Gå till Skrivmaskiner med tangentbord och typarmar / Start with Keyboard and type-bar machines

TILL HUVUDMENYN / TO THE MAIN MENU