Fråga: Kan man identifiera en skrivmaskin på dess "fingeravtryck" ?

Identifying a typewriter by its "fingerprints" --- Every typewriter, old or new, will eventually develop some sort of distinctive wear, which in fact makes it fully possible to identify a single machine by its "fingerprints". A famous example is the elusive Woodstock, which figured in the Alger Hiss case. The machine was never found, and Hiss was convicted.

And it is true that every brand or make of typewriter uses its own, and very distinctive, typefaces, some of which are illustrated below.

Varje skrivmaskin, gammal eller ny, kommer med tiden att få sitt karakteristiska slitage, vilket gör det fullt möjligt att identifiera en enstaka maskin på något som kan liknas vid ett fingeravtryck. Ett berömt exempel är det på sin tid mycket omtalade Helandermålet, där en grön Halda spelade något av en nyckelroll.

Och varje fabrikant använder sina egna, ofta mycket karaktäristiska typsnitt. Härnedan kommer några talande exempel!

 

Mignon

Smith Premier

Lägg märke till att gemenerna (de små bokstäverna) på Smith Premier är nästan lika stora som versalerna. Den stora öppna fyran och åttan med sin karaktäristiska släng är typiska för dåtidens amerikanska maskiner. Man finner dem däremot inte på tyska Mignon.

Please note the large lower-case letters of the Smith Premier, as well as the distinctive shape of the digits. The 4, for instance, is similar to the Jupiter star sign, and the 8 is similar to an bottom-up ampersand, which are typical features of old-style American typewriters. Not so on the Mignon, which was made in Germany.

 

Royal

Noiseless

Ytterligare två exempel på amerikanska typsnitt. Lägg märke till formen hos siffrorna på Royal - man finner dem endast på mycket gamla maskiner. Även äldre Remingtonmaskiner har den karaktäristiska åttan.

Further examples of American typefaces. Note the distinctive shape of the digits on the Royal - as well as the ampersand-like eight which appears on all old-style Remingtons.

 

Mercedes

Halda

Facit

Vid första påseendet verkar det inte vara någon större skillnad mellan en tysk Mercedes och en svensk Halda. Men titta på siffrornas form, särskilt fyran och sjuan! Dessutom saknas siffran 1 på många äldre maskiner - dock ej Facit Privat.

At a first glance, it may be difficult to distinguish the German Mercedes from the Swedish Halda. But there are differences - for instance look at the digits 4 and 7! The digit 1 is sometimes missing on older machines - not so on the Facit portable.

 

Tillbaka till frågorna / Back to the questions

TILL HUVUDMENYN / TO THE MAIN MENU