Olika typer av räknemaskiner

Various types of calculator

 

Soroban

Kulramar / Abaci

Kulramen, som är den äldsta och mest långlivade typen av räkneapparat, används fortfarande i elektronikens hemland Japan.

The oldest and most long-lived calculating aid, the Abacus, is still in daily use in high-tech Japan.

Ex.: Soroban, Stjety/Schoty.

 

Addiator

Räkneapparater utan räkneverk / Troncet adders

Addiatorn kan bäst beskrivas som en fickräknare utan elektronik. För multiplikation och division var det dock betydligt behändigare med en räknesticka.

The Troncet may best be described as a non-electronic pocket calculator. For multiplication and division, the slide rule was far easier to use.

Ex.: Addiator.

 

Addo

Räkneapparater med räkneverk / Chain adders

1920 års Addo liknar mest en nutida mobiltelefon. I själva verket var detta den blygsamma början till en svensk ADB-industri. Men vad hände?

Looking almost like a modern cellular phone, the Addo chain adder of 1920 was the humble beginning of a Swedish EDP industry. But what happened?

Ex.: Addo.

 

Burroughs

Additionsmaskiner med fulltangentbord / Full-keyboard adding machines

1888 patenterades den första tryckande additionsmaskinen av William S Burroughs. Maskinen hade separata tangentrader för ental, tiotal, hundratal osv., så kallat fulltangentbord.

In 1888, William S. Burroughs patented the first printing adding machine. The Burroughs had separate key columns for units, tens, hundreds &c., which is termed a "full keyboard."

Ex.: Burroughs, Addo, Corona, Victor.

 

Dalton

Additionsmaskiner med 10-tangentbord / Ten-keyboard adding machines

Dalton var 1902 den första additionsmaskinen med tio tangenter (24579 / 13068). Tio år senare skulle Sundstrandmaskinen komma att sätta standarden för dagens tangentbordslayout (789 / 456 / 123 / 0).

The Dalton, introduced in 1902, was the first adding machine to use a ten-key keyboard (24579 / 13068). Soon, a standard for the keyboard layout (789 / 456 / 123 / 0) would be set by the Sundstrand, which arrived in 1912.

Ex. 24579 / 13068: Dalton, Dixi, Facta & Plus.
Ex. 789 / 456 / 123 / 0: Sundstrand, Addo-X, Rheinmetall.

 

Olivetti

Utökad additionsmaskin / Three- or four-species printing calculators

Vanliga additionsmaskiner hade ofta någon form av repetertangent respektive tabulator för att underlätta multiplikation, medan en "utökad" additionsmaskin är utrustad med automatisk multiplikation (tre räknesätt) och rent av automatisk division (fyra).

The common adding machine often featured a "repeat" key or step mechanism for simple multiplication. The printing calculator however had a mechanism for automatic multiplication (three species) and even division (four species).

Ex. III species: Walther.
Ex. IV species: Olivetti, Facit 1051.

 

Comptometer

Direktadderare med fulltangentbord / Direct adders with full keyboard

1885 byggde Eugene Felt sin första Comptometer, som närmast kan beskrivas som en direktadderare. En van användare kunde snabbt utföra både addition, subtraktion, multiplikation och division.

In 1885, Eugene Felt built his first Comptometer, or direct-adding machine. A skilled operator could rapidly perform addition and subtraction as well as multiplication and division.

Ex.: Comptometer, Calculator.

 

Contex

Direktadderare med halvt tangentbord / Direct adders with half keyboard

Maskiner med halvt tangentbord (dvs. från 1-5) kan bäst beskrivas som en mekanisk variant av den klassiska kulramen. En tränad användare kan uppnå en förvånande snabbhet.

The half-keyboard machines (i.e. from 1-5) are most easily described as a mechanical variety of the classic Abacus. A skilled user may obtain an astounding speed.

Ex.: Contex.

 

Odhner

Räknesnurra med spakinställning / Pin-wheel calculator with lever input

1874 byggde värmlänningen Willgodt Theophil Odhner sin första räknesnurra. Maskinen blev en succé, och skulle få många efterföljare när Odhners patent hade gått ut.

In 1874, Willgodt Theophil Odhner from Karlstad, Sweden, designed his first pin-wheel calculating machine. After Odhner's patent had expired, various manufacturers started production following Odhner's successful design.

Ex.: Odhner, Britannic, Brunsviga, Facit, Felix, Lipsia, Multo, Optimus, Triumphator, Walther, Övriga märken / Various brands

 

Facit C

Räknesnurra med tangentinställning / Pin-wheel calculator with keyboard input

1932 lanserade Facit den första räknesnurran med tangentinställning enligt Karl Rudins patent. Modellen skulle fortsätta att tillverkas i exakt 50 år.

The first key-set pin-wheel calculator was launched by Facit in 1932 following the patents of Karl Rudin. The model was to remain in production for exactly 50 years.

Ex.: Facit serie T, Everest, Madix, Precisa, Predom/Mesko, Result, Stjetmasj/Schetmash.

 

Facit E

Elektrisk räknesnurra / Electric pin-wheel calculator

Så småningom utrustades Rudinsnurran med diverse finesser som eldrift, automatisk division och automatisk multiplikation. Se översikt av alla modeller på sidan Facitsnurrans stamtavla.

During the years to come, the Rudin calculator was to be refined with electric motor, automatic division and automatic multiplication features. For an overview of the model range, see page Family tree of Facit calculators.

Ex.: Facit serie E, Stjetmasj/Schetmash.

 

Monroe

Trappvalsmaskin / Stepped-drum machine

Arbetar med förskjutbara kugghjul. Uppfinnare var Gottfried Wilhelm Leibniz 1672, men den första praktiskt användbara maskinen, Arithmometer, konstruerades av elsassaren Charles Xavier Thomas 1820 och skulle fortsätta tillverkas i 100 år (!)

Invented by Gottfried Wilhelm Leibniz in 1672, the first successful design of the stepped-drum calculator was the Thomas Arithmometer of 1820, which was to remain in production for the following 100 years (!)

Ex.: Monroe, Friden, Nisa.

 

Hamann

Räknesnurra med spärrhake / Ratchet-drive machine

Liknar till det yttre en vanlig räknesnurra, men inställningsarmarna står stilla under kringvevandet - ungefär som på en gammaldags kassapparat. Uppfunnen av Christel Hamann, Berlin 1925. Mest kända exempel på denna maskintyp är Hamann Manus med automatisk division.

Of similar outward appearance to an ordinary Odhner-type machine, but the settings levers remain fixed during operation - not unlike an old-time cash register. Invented by Christel Hamann of Berlin in 1925, the most known specimen of this type is the Hamann Manus with automatic division.

Ex.: Hamann.

 

MarchantWWWAxBxC

Räknemaskin med ställsegment / Movable gear segment machine

Liknar till det yttre en vanlig räknesnurra eller trappvalsmaskin, men pinnhjulet/valsen är ersatt av ett vridbart kuggsegment.. Uppfunnen av svenskamerikanen C M Fridén 1921. Mest kända exempel på denna maskintyp är amerikanska Marchant (vänstra bilden).

Of similar outward appearance to an ordinary Odhner, or stepped-drum machine, though with a movable gear segment instead of the drum or pinwheel. Invented by the Swedish American C M Friden in 1921, the most known specimen of this type is the Marchant (left picture).

Ex.: Marchant, A x B x C.

 

Mercedes-Euklid

Räknemaskin med proportionalstång / Proportional lever machine

Arbetar med förskjutbara kuggstänger. Uppfinnare var Christel Hamann, Berlin 1903.

The proportional-lever design was invented by Christel Hamann of Berlin in 1903.

Ex.: Mercedes-Euklid.

 

Millionär

Räknemaskin med direktmultiplikation / Direct-multiplication calculator

Utrustad med "inbyggd multiplikationstabell". Uppfinnare var fransmannen Léon Bollée, 1887; sedermera mest känd som bilkonstruktör.

Uses a mechanical memory. The design was invented by the Frenchman Léon Bollée in 1887. At that point of time, Bollée still had to gain fame as an automobile constructor.

Ex.: Millionär.

 

Facit 1122

Elektronisk räknemaskin / Electronic calculator

Med introduktionen av elektroniska räknemaskiner, som denna tillverkad av japanska Sharp, började nedräkningen för den mekaniska räknemaskinen på allvar - något som Facitledningen dock vägrade inse.

The final countdown for the mechanical calculator begun with the introduction of electronic calculators like this early Nixie-tube model, built by Sharp of Japan in 1966. But did the Facit people realize this?

Ex.: Facit 1122.

 

Tillbaka till Olika typer / Back to Various types of machine

TILL HUVUDMENYN / TO THE MAIN MENU